Otisk a ochrana dat

Venkovský dům Golfblick

Podle § 5 odst. 1 rakouského zákona o elektronickém obchodu (ECG) a § 24 zákona o médiích se tímto prohlašujeme za provozovatele těchto webových stránek:

Venkovský dům Golfblick
Limbergweg 4
5700 Zell am See
Tel.: +43 6549/7244
E-mail: info@pension-bohemia.at
UID: ATU65290259

Bankovní údaje
RAIFFEISENBANK HOHE TAUERN
Číslo účtu: 31 716
IBAN: AT68 3501 2000 1803 1716
BIC: RVSAAT 2S012


Návrh obrazovky, koncepce a technická realizace:

pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (přízemí)
A-5671 Bruck an der Großglocknerstraße

Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Web: www.pinzweb.at
E-mail: office@pinzweb.at


Obsah online nabídky

Landhaus Golfblick si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči společnosti Landhaus Golfblick, které se týkají majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně společnosti Landhaus Golfblick nedošlo k prokazatelnému úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Společnost Landhaus Golfblick si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat,  nebo mazat části stránek či celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.


Reference a odkazy

Společnost Landhaus Golfblick neodpovídá za žádný obsah, na který odkazují nebo na který je odkazováno z jejích stránek – ledaže by o nezákonném obsahu věděla a byla schopna návštěvníkům svých stránek zabránit v prohlížení těchto stránek. Společnost Landhaus Golfblick tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů neobsahovaly příslušné odkazované stránky nezákonný obsah. Společnost Landhaus Golfblick nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Společnost Landhaus Golfblick se proto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly od vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách společnosti i na záznamy třetích stran ve službách zřízených společností, jako jsou knihy hostů, diskusní fóra, poštovní konference apod. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.


Autorské právo a právo ochranných známek

Foto: Vlastní, Salzburger Land Tourism, TVB Zell am See – Kaprun
Společnost Landhaus Golfblick se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny názvy značek a ochranných známek uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným Landhausem Golfblick zůstávají výhradně vlastníkovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu společnosti Landhaus Golfblick povoleno.


Autorská práva/odpovědnost

S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze zaručit pravost, správnost a úplnost informací poskytovaných na internetu. Neposkytujeme ani žádnou záruku za dostupnost nebo fungování dané webové stránky a jejího obsahu. Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, vzniklé v důsledku používání nebo nedostupnosti údajů a informací na těchto webových stránkách je vyloučena v rozsahu povoleném zákonem. Obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy. Informace jsou určeny pouze pro osobní použití. Jakékoli další použití, zejména ukládání do databází, kopírování a jakákoli forma komerčního využití, jakož i zpřístupnění třetím stranám, a to i částečně nebo v upravené podobě, je bez souhlasu příslušné organizace zakázáno. Od integrace jednotlivých stránek naší nabídky do externích rámců je třeba upustit.


Další

Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.


Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Pokud si nepřejete, abychom analyzovali vaši IP adresu, nastavení jazyka, koncové zařízení atd., doporučujeme použít doplněk prohlížeče Google Analytics a deaktivovat službu Google Analytics. Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics vám umožní lépe ovlivnit, které údaje o navštívených webových stránkách budou službou Google Analytics shromažďovány. Doplněk říká JavaScriptu (ga.js) služby Google Analytics, že do služby Google Analytics nemají být přenášeny žádné informace o návštěvě webové stránky.

Pokud chcete tuto funkci používat, stáhněte si a nainstalujte doplněk pro svůj webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics je k dispozici pro prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari a Opera.

Stáhnout

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Ochrana údajů a soubory cookie

Ochrana osobních údajů podle zákona o telekomunikacích (TKG) a zákona o ochraně osobních údajů (DSG)


Zpracování dat

Osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím webových stránek nebo e-mailu, budou zpracovávány pouze pro účely korespondence s vámi a pouze pro účely, pro které jste nám své údaje poskytli.  Poskytnuté údaje budou předány pouze příslušnému úřadu společnosti.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to nebude vyžadovat zákon.


Ukládání dat

Údaje, které nám byly poskytnuty, jsou uchovávány pouze do doby, než je splněn účel, pro který nám byly svěřeny. Pokud je třeba dodržet zákonné lhůty pro uchovávání, jsou tyto lhůty dodržovány.

Pokud již nebudete souhlasit s ukládáním vašich osobních údajů, na váš pokyn uložené údaje vymažeme. Pokud se vaše osobní údaje změnily, opravíme je poté, co vás o tom budeme informovat.


Změna nastavení souborů cookie

V nastavení prohlížeče (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) můžete určit, které soubory cookie chcete povolit nebo odmítnout. Kde přesně najdete tato nastavení, závisí na vašem prohlížeči. Příslušná nastavení najdete v nápovědě prohlížeče.


Řešení sporů online

Nařízení EU o řešení spotřebitelských sporů on-line (č. 524/2013) je v platnosti od 9. ledna 2016. Spory mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s online kupními smlouvami nebo smlouvami o online službách lze řešit prostřednictvím této online platformy. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá. Používáme je výhradně k určenému účelu a třetím stranám je předáváme pouze v případě, že přispívají k naplnění účelu na základě našich výslovných pokynů. Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů ( DSGVO) a podle Spolkové sbírky zákonů 2017/120 ( LINK) Rakouské republiky s účinností od 25.5.2018 mají uživatelé právo získat na požádání a bezplatně informace o osobních údajích, které o nich uchováváme. Kromě toho má každý zákazník nebo uživatel právo kdykoli opravit nesprávné údaje, zablokovat a vymazat své osobní údaje, pokud to není v rozporu s jakoukoli zákonnou povinností tyto údaje uchovávat nebo oznamovat.

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.